Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Tin tức nội bộ
Lịch tổng kết năm 2015
Cập nhật ngày 1/15/2015
THÔNG BÁO LỊCH TỔNG KẾT NĂM 2015 Căn cứ Hướng dẫn số 537/HD- ĐCTVDVĐĐ của Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai về việc hướng dẫn tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016; Căn cứ vào các nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện của đơn vị; Trung tâm thông báo lịch tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016 như sau: - Ngày 28 tháng 01 năm 2016 (Tức ngày 19/12 âm lịch): Họp phiên trù bị “Tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016”. + Thời gian: 14 giờ 00 phút. + Địa điểm: Phòng họp tầng 5 –Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai - Ngày 29 tháng 01 năm 2016 (Tức ngày 20/12 âm lịch): Họp phiên chính thức “Tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016”. + Địa điểm: Phòng họp tầng 5 –Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai + Thời gian: 08 giờ 00 phút. Trung tâm xin thông báo cho các Ban, Đội, Tổ và toàn thể người lao động trong Trung tâm về dự hội nghị đông đủ.
Nguồn tin: TTQHTVDVĐĐ
Download Hiện có 5 lượt tải    
Chia sẻ nội dung
Các tin khác:
12/12/2014
Ngày 23/12/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị bàn giao sản phẩm bản đồ địa chính 03 xã Yên Thắng và Liễu Đô và Mương Lai - huyện Lục Yên. Đại diện đơn vị thi công có Đồng chí Lê Tiến Thành - Phó Giám đốc Trung tâm đến dự và bàn giao sản phẩm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
11/27/2014
Đồng chí Đồng Văn Huyên - Phó GĐ Trung tâm đại diện cho đơn vị bàn giao sản phẩm bản đồ địa chính 04 xã thuộc huyện Na Rì, Bắc Kạn cho Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn và Phòng TN&MT huyện Na Rì.
10/7/2014 9:23:48 PM
Trung tâm được Công ty giao nhiệm vụ thực hiện công tác Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Văn Bàn và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
10/2/2014 8:16:13 AM
Ngày 30/9/2014, đồng chí Đồng Văn Huyên - Phó GĐ Trung tâm đã chủ trì hội nghị triển khai công tác đo đạc, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 02 xã Hòa Mục và Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
10/1/2014 10:45:12 PM
Các Đội, Tổ sản xuất báo cáo số lượng và tình trạng máy móc thiết bị để Trung tâm bàn giao máy móc thiết bị về Công ty theo Công văn số 435/ĐCTVDVĐĐ-VP ngày 15/9/2014.
9/22/2014 2:17:54 PM
Giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ XII, Chào mừng ký niệm 122 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 18 đến 20/5/2012 tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.