Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Tin tức trong nước
Quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015
Cập nhật ngày 1/13/2016

Quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015 05/01/2016

 
Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28 thánh 12 năm 2015, về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015.

Download quyết định tại đây: Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015. Căn cứ vào Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 thánh 03 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của nghành Tài nguyên Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 20800/QĐ-BTNMT ngày 02 táng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng bình xét 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015

1. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) do Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã đóng góp tích cực vào việc đạt được Thỏa thuận Paris. Đây là thỏa thuận lịch sử sau hơn 20 năm đàm phán của cộng đồng quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước thềm COP21, Việt Nam đã công bố Báo cáo đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) khẳng định cam kết mạnh mẽ trong ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

2. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên Luật được ban hành, là công cụ quan trọng để quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

3. Luật Khí tượng thủy văn được Quốc hội thông qua. Lần đầu tiên toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước được điều chỉnh bằng Luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

4. Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Đại hội với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, hội nhập vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

5. Đại hội Biển Đông Á lần thứ V tổ chức tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập Chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015”. Bộ trưởng các quốc gia Đông Á đã thông qua Thỏa thuận Đà Nẵng và một số văn kiện quan trọng như Chiến lược cập nhật phát triển bền vững Biển Đông Á; Mục tiêu chiến lược sau năm 2015 trong khu vực, góp phần thiết lập Chương trình nghị sự phát triển bền vững biển Đông Á.

6. Các Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên các lưu vực sông lớn, quan trọng được Thủ tướng Chính phủ ban hành là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện cơ chế phối hợp vận hành điều tiết liên hồ trong việc cấp nước cho hạ du mùa cạn, bảo đảm sử dụng tổng hợp, hiệu quả nguồn nước của các hồ chứa trên các lưu vực sông.

7. Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ XIII, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV và các sự kiện liên quan được tổ chức tại Hà Nội. Các Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, trao đổi các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong khu vực và tại Việt Nam nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam đối với quốc tế.

8. Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III giai đoạn 2016-2020 thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015; tuyên dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, trong đó đặc biệt quan tâm đến địa phương, cơ sở và người lao động trực tiếp; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành.

9. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập và đi vào hoạt động. Qua đó, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế một cửa; hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật chỉnh lý thường xuyên, kịp thời; đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

10. Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu (SREX Việt Nam) được công bố. Đây là báo cáo toàn diện nhất về cực đoan khí hậu, rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, giới thiệu hệ thống quản lý rủi ro thiên tai và cực đoan khí hậu ở Việt Nam hướng tới một tương lai có sức chống chịu và bền vững.

 Link download báo cáo: Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu(SREX Việt Nam) được công bố

Download quyết định tại đây: Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015.


Nguồn tin: Theo  Tổng công ty TNMT Việt Nam.

Chia sẻ nội dung
Các tin khác:
12/23/2014
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chúng ta không có cách nào khác là phải thực hiện bằng được 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mặt khác phải giữ cho được ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
12/11/2014
Tổng cục Thuế cho biết, dự kiến ngày 15/12 tới sẽ triển khai thí điểm việc kết nối mạng giữa cơ quan Thuế với cơ quan TN&MT để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai tại Cục Thuế Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây được xem là bước tiếp theo của ngành thuế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiết giảm thời gian thực hiện các nghĩa vụ tài chính đất đai cho người nộp thuế.
11/7/2014
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, về nguyên tắc, Nhà nước chỉ ưu đãi một lần về giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho một hộ gia đình, cá nhân
1/6/2012
Sáng 6/1/2012 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 của ngành TN&MT. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến, Chu Phạm Ngọc Hiển và đại diện lãnh đạo Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành phố.