Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Liên hệ
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:
Trung tâm Quy hoạch - Tư vấn và Dịch vụ đất đai - Chi nhánh Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai
Trụ sở chính: Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0438 585 981; Fax: 0438 585 981; Email: quyhoachdatdai@datdaivietnam.vn


Hoặc Quý vị có thể gửi thông tin trực tiếp cho chúng tôi bằng cách điền các thông tin theo mẫu dưới đây:
Họ và tên (*)
  (*) là cần nhập thông tin
Địa chỉ
Số điện thoại
Email (*)
Nội dung liên hệ (*)
Mã xác nhận
eiy
Nhập lại mã xác nhận (*)