Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Thư viện ảnh
CBCNVLĐ công ty tham gia hội thao kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô do liên đoàn quận Đống Đa tổ chức.
Với truyền thống hoạt động Công đoàn và phong trào thể dục thể thao sẵn có, CNVCLĐ của Trung tâm Quy hoạch - Tư vấn và Dịch vụ đất đai đã hăng hái tham gia. Bằng tài năng và lòng nhiệt tình, các vận động viên tham dự đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần vào giải thi đấu chung cho đoàn thể thao Công ty, cụ thể như sau: Môn bóng bàn giải nhất, nhì đơn nữ và giải ba đơn nam.