Giới thiệu
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Chức năng nhiệm vụ
Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có: Giám đốc, các Phó giám đốc, phụ trách Kế toán và các phòng ban chức năng.
Tin tức
Tuyển nhân viên Đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Tuyển nhân viên Đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai...
Thư viện hình ảnh
CBCNVLĐ công ty tham gia hội thao kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô do liên đoàn quận Đống Đa tổ chức.
Tài liệu video
Hướng dẫn làm sổ đỏ cho nhà đất mua bán viết tay.
Công ty chủ quản
Công ty Cổ phần địa chính và tài nguyên môi trường